Αποξηλώσεις

Η προετοιμασία το χώρου, για να στηθεί το νέο εργοτάξιο, η  απαλλαγή και ο καθαρισμός των δομικών στοιχείων από τις προηγούμενες επενδύσεις και επιστρώσεις ώστε να ξανά χρησιμοποιηθούν από την νέα χρήση, είναι δουλειά πολύ απαραίτητη.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το μερικό ή συνολικό καθαρισμό των επιφανειών (τοίχων, δαπέδων και οροφών) για την ανεμπόδιστη έναρξη των εργασιών δόμησης του νέου έργου.