Αδιατάρακτη Διάτρηση

Η μέθοδος της Αδιατάρακτης Διάτρησης εγγυάται δημιουργία οπών όλων των μεγεθών χωρίς την ακύρωση της στατικής ικανότητας του δομικού συνόλου.

Ειδικός εξοπλισμός προσαρμόζεται στο σημείο διάτρησης με αδαμαντοφόρα εξαρτήματα και δημιουργεί οπής χωρίς δόνηση, καταστροφή και μερεμέτια στο σημείο εφαρμογής.

Εφαρμόζεται για την διάνοιξη οπών για την όδευση σωληνώσεων αποχέτευσης, ηλεκτρικών δικτύων, καμινάδων, εξαερισμών και γενικότερα κάθε φύσης Ηλεκτρομηχανολογικών οδεύσεων.

Η παρέμβαση μπορεί να είναι σε στοιχεία από μπετόν, τούβλο και πέτρα και το βάθος διάτρησης μπορεί να φτάσει και τα 2 μέτρα.