Αδιατάρακτη Σύνθλιψη

Η Αδιατάρακτη Σύνθλιψη είναι νεώτερη μέθοδος κατά την οποία με ειδικό εξοπλισμό επεμβαίνουμε σε στοιχεία μπετόν ( Οπλισμένου Σκυροδέματος) με ατσάλινες κεφαλές, όπου ασκείται πολύ μεγάλη σημειακή πίεση και συνθλίβεται το προς αφαίρεση τμήμα. Με την μέθοδο αυτή δίνεται η δυνατότητα της αποκάλυψης του οπλισμού των στοιχείων χωρίς να κόβεται ή να καταστέφεται για την εκ’ νέου αξιοποιήση του. Έδαφος για την εφαρμογής της μεθόδου συναντάμε σε επεκτάσεις παταριών, προβόλων, σε προσθήκες τοιχείων και γενικότερα στον κλάδο των ανακατασκευών.

Περισσοτερα

Ενισχύσεις με ανθρακονήματα

Είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος παρέμβασης στον χώρο των κατασκευών. Με την μέθοδο αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση των εναπομενόντων τμημάτων, χωρίς την αλλοίωση ή ακύρωση της στατικής τους συμπεριφοράς. Είναι η μέθοδος που προδιαγράφουν όλοι οι μηχανικοί και επιστήμονες του κλάδου των κατασκευών. Αν θέλει κάποιος να ανοίξει μια νέα πόρτα/παράθυρο σε εξωτερικό ή εσωτερικό τοίχο και επιχειρήσει να το κάνει με κομπρεσέρ ή με βαριοπούλα τότε ο υπόλοιπος τοίχος γύρω από το άνοιγμα θα έχει υποστεί σοβαρότατη στατική διαταραχή και θα έχει πάθει ζημιά.

Περισσοτερα

Καθαιρέσεις γκρεμίσματα

Η μέθοδος της Αδιατάρακτης Διάτρησης εγγυάται δημιουργία οπών όλων των μεγεθών χωρίς την ακύρωση της στατικής ικανότητας του δομικού συνόλου. Ειδικός εξοπλισμός προσαρμόζεται στο σημείο διάτρησης με αδαμαντοφόρα εξαρτήματα και δημιουργεί οπής χωρίς δόνηση, καταστροφή και μερεμέτια στο σημείο εφαρμογής. Εφαρμόζεται για την διάνοιξη οπών για την όδευση σωληνώσεων αποχέτευσης, ηλεκτρικών δικτύων, καμινάδων, εξαερισμών και γενικότερα κάθε φύσης Ηλεκτρομηχανολογικών οδεύσεων.

Περισσοτερα

Αδιατάρακτη κοπή

Είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος παρέμβασης στον χώρο των κατασκευών. Με την μέθοδο αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση των εναπομενόντων τμημάτων, χωρίς την αλλοίωση ή ακύρωση της στατικής τους συμπεριφοράς. Είναι η μέθοδος που προδιαγράφουν όλοι οι μηχανικοί και επιστήμονες του κλάδου των κατασκευών. Αν θέλει κάποιος να ανοίξει μια νέα πόρτα/παράθυρο σε εξωτερικό ή εσωτερικό τοίχο και επιχειρήσει να το κάνει με κομπρεσέρ ή με βαριοπούλα τότε ο υπόλοιπος τοίχος γύρω από το άνοιγμα θα έχει υποστεί σοβαρότατη στατική διαταραχή και θα έχει πάθει ζημιά.

Περισσοτερα

Αδιατάρακτη διάτρηση

Η μέθοδος της Αδιατάρακτης Διάτρησης εγγυάται δημιουργία οπών όλων των μεγεθών χωρίς την ακύρωση της στατικής ικανότητας του δομικού συνόλου. Ειδικός εξοπλισμός προσαρμόζεται στο σημείο διάτρησης με αδαμαντοφόρα εξαρτήματα και δημιουργεί οπής χωρίς δόνηση, καταστροφή και μερεμέτια στο σημείο εφαρμογής. Εφαρμόζεται για την διάνοιξη οπών για την όδευση σωληνώσεων αποχέτευσης, ηλεκτρικών δικτύων, καμινάδων, εξαερισμών και γενικότερα κάθε φύσης Ηλεκτρομηχανολογικών οδεύσεων.

Περισσοτερα

Αποξηλώσεις

Η μέθοδος της Αδιατάρακτης Διάτρησης εγγυάται δημιουργία οπών όλων των μεγεθών χωρίς την ακύρωση της στατικής ικανότητας του δομικού συνόλου. Ειδικός εξοπλισμός προσαρμόζεται στο σημείο διάτρησης με αδαμαντοφόρα εξαρτήματα και δημιουργεί οπής χωρίς δόνηση, καταστροφή και μερεμέτια στο σημείο εφαρμογής. Εφαρμόζεται για την διάνοιξη οπών για την όδευση σωληνώσεων αποχέτευσης, ηλεκτρικών δικτύων, καμινάδων, εξαερισμών και γενικότερα κάθε φύσης Ηλεκτρομηχανολογικών οδεύσεων.

Περισσοτερα