Αδιατάρακτη κοπή

Είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος παρέμβασης στον χώρο των κατασκευών. Με την μέθοδο αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση των εναπομενόντων τμημάτων, χωρίς την αλλοίωση ή ακύρωση της στατικής τους συμπεριφοράς. Είναι η μέθοδος που προδιαγράφουν όλοι οι μηχανικοί και επιστήμονες του κλάδου των κατασκευών.

Η εταιρεία RHINOCEROS – ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΚΟΠΕΣ μπορεί και προσφέρει τεχνική γνωμάτευση και τεχνική συμβουλή για το είδος της παρέμβασης που πρόκειται να γίνει από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την αποφυγή επιζήμιων λαθών στην στατικότατα των δομικών συνόλων.

Θέλετε να ανοίξετε μια νέα πόρτα στον τοίχο του σαλονιού για να συνδεθεί με την κουζίνα. Αν αυτή την σπάσετε με κομπρεσέρ ή με βαριοπούλα τότε ο υπόλοιπος τοίχος γύρω από το άνοιγμα θα έχει υποστεί σοβαρότατη στατική διαταραχή και θα έχει πάθει ζημιά. Ζημία η οποία θα φαίνεται με πιθανή ρηγμάτωση που θα παρουσιαστεί στην επαφή του τοίχου αυτού με τα άλλα δομικά στοιχεία. Η μέθοδος της ΑΔΙΑΤΆΡΑΚΤΗΣ ΚΟΠΗΣ παρεμβαίνει με ειδικά «πριόνια» κόβει το τμήμα που θέλετε να αφαιρέσετε και το απομακρύνει χωρίς κραδασμούς και διαταραχή των υπόλοιπων στοιχείων.

Η Αδιατάρακτή κοπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • για το κόψιμο τμήματα τοίχων για την δημιουργία θυρών, παραθύρων,
  • για το κόψιμο τμήματα πλακών για την δημιουργία εσωτερικών κλιμάκων σύνδεσης δύο ορόφων,
  • για την διάτρηση και την δημιουργία οπών για την όδευση καμινάδων, σωληνώσεων αποχέτευσης ή υδρορροών κλπ.
  • Για το κόψιμο δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλο κ.α.

Ποιοί είμαστε

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΚΑΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αρχιτεχνίτης, Υπεύθυνος τομέα κοπών (εφαρμογών και υλοποίησης), τομέα ελέγχου ποιότητας εργασιών

ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Τεχνίτης, Χειριστής μηχανημάτων και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, υπεύθυνος εφαρμογών FTPs (Ανθρακονημάτων)

ΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχνίτης, Υπεύθυνος τομέα καθαιρέσεων/αποξηλώσεων και μεταφορών, υπεύθυνος εφαρμογών FTPs (Ανθρακονημάτων)