Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση

keimenophoto1
keimenophoto1
keimenophoto1

Σύγχρονη ανάγκη και απαίτηση των καιρών μας είναι η διαμόρφωση, διόρθωση και αξιοποίηση παλαιών δομικών στοιχείων και οργανισμών για την επανένταξή τους στο οικιστικό περιβάλλον με νέα χρήση για την καλύτερη αξιοποίηση τους. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι μόνο η επιστήμη των ειδικών και η τεχνολογία των μηχανημάτων.

Με αυτή την προσέγγιση εδώ και 6 χρόνια έχουμε επενδύσει στον χώρο των αδιατάρακτων κοπών και διατρήσεων με στόχο την ανάδειξη των καινοτόμων τεχνολογιών και μηχανημάτων στην μελετημένη και προσεκτική επέμβαση σε τμήματα των φερόντων οργανισμών από οπλισμένο σκυρόδεμα και πέτρινων δομικών συνόλων. Επεμβάσεις σε τμήματα σκελετών και αρθρώσεων κτιρίων χωρίς κραδασμούς και κίνδυνο διατάραξης της συνοχής των μεταλλικών οπλισμών με το σώμα του σκυροδέματος, χωρίς κίνδυνο ακύρωσης της δομικής σύνδεσης των πέτρινων φορέων, χωρίς σκόνες και θόρυβο, εξασφαλίζουν την καλύτερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση των στοιχείων αυτών.

Το επιστημονικό μας υπόβαθρο, ο στόλος των μηχανημάτων μας, αλλά και η εμπειρία του προσωπικού μας εγγυούνται την καλύτερη και έγκυρη αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης. Πριν από κάθε επέμβαση, προσφέρεται γνωμάτευση για το σημείο επέμβασης ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή κάποιου στοιχείου που συμμετέχει στον φέροντα οργανισμό, ή στην λίθινη δομή του κτιρίου. Το επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας μας είναι διαθέσιμο προς μελέτη και μέγιστη αξιολόγηση των υπό διαμόρφωση δομών.


videoicon
rhinoceros video
δείτε τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Πλεονεκτήματα αδιατάρακτης μεθόδου κοπής:

  • Δεν διαταράσσεται η σύνδεση οπλισμού με σκυρόδεμα, δεν διαταράσσεται η δομή των λίθινων κτισμάτων, κλπ με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται κίνδυνος για την στατική συμπεριφορά του οργανισμού.

  • Μεγάλη ακρίβεια κοπής των στοιχείων.

  • Δεν προκαλείται ρηγμάτωση στα στοιχεία που παραμένουν.

  • Επιτυγχάνονται εργασίες καθαιρέσεων χωρίς σκόνη και μερεμέτια.

  • Εύκολη απομάκρυνση των αφαιρούμενων τμημάτων.

  • Λήψη κατάλληλων δοκιμίων για περεταίρω εργαστηριακό έλεγχο.

  • Περιορισμός του χρόνου εργασίας.